pranciskonu-baznycia

Restauracijos darbai Pranciškonų bažnyčia

2016 m. Restauracijos darbai Pranciškonų bažnyčia